Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich

KONKURSY PRZEDMIOTOWE - SUKCESY

Zestawienie osiągnięć uczniów Szkoły Podstawowej im.4 pp Leg. AK w Zespole Szkół w Kostomłotach w konkursach  przedmiotowych

 

LAUREACI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

PaulinaToporek

Laureatka

II konkursu Humanistycznego

Na Parnasie

w szóstej Klasie

2004/2005

Bartosz Żelazny

Laureat

II Konkursu Matematyczno  - Przyrodniczego

2004/2005

Katarzyna Lajs

Laureatka

III Konkursu Matematyczno  - Przyrodniczego

2005/2006

Katarzyna Lajs

Laureatka

III konkursu Humanistycznego

2005/2006

Katarzyna Lajs

II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie tematycznym „Kwartet Przyrodniczy”

2005/2006

Alicja Siedlarz

Laureatka

VI konkursu Humanistycznego

2008/2009

Karol Wójcik

Laureat

VI Konkursu Matematyczno  - Przyrodniczego

2008/2009

Monika Maj

Laureatka

VII konkursu Humanistycznego

2009/2010

 Patrycja Natalia Żak

Laureatka

IX konkursu Humanistycznego  

2011/2012 

Patrycja Natalia Żak 

Laureatka

IX konkursu Matematyczno - Przyrodniczego

 

2011/2012

 

Monika Siedlarz 

Laureatka

X konkursu Humanistycznego

2012/2013 

Piotr Rysiński

Laureat

XI konkursu Humanistycznego

2013/2014

Piotr Rysiński

Laureat

XI konkursu Matematyczno - Przyrodniczego

2013/2014
Maciej Moćko

Laureat

III Konkursu Matematycznego

2018/2019

 

 

FINALIŚCI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Agnieszka Borowiec

Konkursu Humanistycznego

2004/2005

Piotr Jamski 

Konkursu Matematyczno  - Przyrodniczego

2007/2008

Piotr Socha

Konkursu Matematyczno  - Przyrodniczego

2007/2008

Siedlarz Mariola

Konkursu Humanistycznego

2007/2008

Milena Żak

Konkursu Humanistycznego

2008/2009

Maciej Łaszcz

Konkursu Matematyczno  - Przyrodniczego

2010/2011

 Piotr Wojsa

Konkursu Humanistycznego

2011/2012 

 Magdalena Syska

Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego 

 2011/2012

 Miłosz Słoń

Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego

 2012/2013

 Piotr Rysiński

Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego

 2012/2013

Piotr Kazała

Konkursu z Języka Angielskiego

2013/2014

Piotr Czerwiak

Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego

2014/2015

Magdalena Rysińska

Konkursu z Języka Polskiego

2017/2018