Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich

Wyniki sprawdzianu po VI klasie

Wyniki Sprawdzianów

 

Wyniki Sprawdzianu
w roku szkolnym

Średnia
w naszej szkole

Średnia w województwie Świętokrzyskim

Średnia
w okręgu
Łódzkim

Średnia w
kraju

2001/2002

28,34

29,54

29,65

29,49

2002/2003

28,56

28,49

28,75

28,61

2003/2004

28,21

25,76

25,77

25,10

2004/2005

29,40

28,91

29,34

28,97

2005/2006

23,64

24,36

24,90

25,3

2006/2007

27,36

26,20

26,32

26.6

2007/2008

26,71

25,66

25,76

25,4

2008/2009

23,01

22,12

22,51

22,64

2009/2010

26,51

24,18

24,38

24,56

2010/2011

29,06

24,84

25,17

25,27

2011/2012

25,31

22,33

22,70

22,75

2012/2013

 25,12

 

 

 

2013/2014 75,60%
2014/2015

71,50%

2015/2016

26,56

26,00

 

25,20