Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich

Koło teatralne "Maska"

William Szekspir powiedział, że "(...) przeznaczeniem teatru, jak dawniej i teraz, było i jest służyć niejako za zwierciadło naturze, pokazywać cnocie własne jej rysy, złości żywy jej obraz, a światu i duchowi wieku postać ich i piętno."

 

Żadna dziedzina sztuki nie oddziałuje tak wychowawczo jak teatr, który spełnia funkcję intelektualną, odradzającą, moralno-polityczną, integrującą i jak żadna inna dziedzina sztuki przemawia do odbiorcy za pośrednictwem żywego człowieka.

Teatr jest sztuką bardzo wartościową, uczącą życiowej mądrości, bawiącą widza, stwarzającą możliwość współudziału widza w tworzeniu spektaklu. Kontakt ze sztuką teatralną, która wycisza hałaśliwe zachowania, skłania do refleksji, łagodzi obyczaje.

 

"Teatr (...) jest świątynią, gdzie lud sam na siebie wydaje wyroki, gdzie szuka własnej prawdy, gdzie ogląda w czarodziejskim zwierciadle poety oblicze Duszy". / Leon Schiller/. 

Te i inne zalety teatru nie są obce uczestnikom Klubu Teatralnego „Maska”. Od kilku lat trwa nasza przygoda z teatrem. Oto nasze największe przedsięwzięcia:

Opowieść wigilijna  Karola Dickensa, (zdjęcia z przedstawienia)

Zemsta  Aleksandra Fredry, (zdjęcia z przedstawienia)

Świętoszek  Moliera, (aby obejrzeć przedstawienie klilknij tutaj)

Balladyna Juliusza Słowackiego

 

Uczestniczyliśmy też w przygotowaniach wielu akademii, m.in. z okazji Święta Niepodległości, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, IV rocznicy nadania imienia Karola Wojtyły-Papieża Polaka Gimnazjum w Kostomłotach.

Młodzież z Klubu Teatralnego „Maska” brała udział w różnych konkursach, niektóre zakończyły się znaczącym sukcesem:

♦ II miejsce dla Martyny Harabin w konkursie teatralnym „Miniatury sceniczne”
   organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Piekoszowie – listopad 2007,

♦ II miejsce dla Aleksandry Wójcik w VII Konkursie Poezji i Recytacji im.
    Karola Wojtyły w Porzeczu – październik 2008,

♦  III miejsce dla Grzegorza Wesołowskiego w konkursie teatralnym „Miniatury sceniczne”
    - listopad 2010

 

Klub Teatralny „Maska” otrzymał też w grudniu 2009 roku wyróżnienie za realizację widowisk upowszechniających klasykę teatralną w środowisku szkolnym w Wojewódzkim Konkursie „Bliżej teatru” organizowanym przez Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddział Okręgowy w Kielcach i Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach.

W roku szkolnym 2010/2011 spotkania Klubu Teatralnego „Maska” odbywają się w piątki o godzinie 14.45. Serdecznie zapraszamy.