Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich

REGULAMIN UCZNIA

Szanujmy siebie nawzajem.

 • · Mówimy do kolegów po imieniu
 • · Słuchamy innych i mamy prawo być wysłuchani
 • · Nie wyśmiewamy kolegów ( ich wypowiedzi, wyglądu i zachowania.)
 • · Nie używamy wulgarnych słów i gestów.
 • · Jesteśmy dla siebie uprzejmi i życzliwi.
 • · Pomagamy słabszym.
 • · Nie sięgamy po cudzą własność.
 • · Witamy się i żegnamy z pracownikami szkoły nie trzymając rąk
  kieszeniach.
 • · Przepuszczamy w drzwiach, nauczycieli, pracowników szkoły, dziewczynki.
 • · Zgłaszamy nauczycielowi sytuacje zagrażające bezpieczeństwu (bójki, zaczepki itp)
 • · Nie wzniecamy i nie uczestniczymy w bójkach.

Przestrzegamy dyscypliny szkolnej.

 • · Przychodzimy punktualnie na lekcje.
 • · Zmieniamy obuwie.
 • · Nie biegamy po korytarzach i nie krzyczymy, nie gramy w piłkę,
 • · Po dzwonku na lekcje ustawiamy się papami przed klasą lub w innym wyznaczonym miejscu.
 • · Do szatni schodzimy tylko pod opieką nauczyciela.
 • · W czasie lekcji i przerw nie przebywamy w szatni.
 • · W czasie lekcji, (jeżeli jesteśmy przed lub po) nie przebywamy na korytarzach, możemy na świetlicy lub w czytelni.
 • · Przerwy spędzamy na właściwym korytarzu.
 • · Chodzimy prawą stroną klatki schodowej.
 • · W czasie zajęć szkolnych nie opuszczamy budynku szkoły.
 • · Nie przynosimy do szkoły cennych przedmiotów, (tylko na odpowiedzialność rodziców)
 • · Nie przynosimy do szkoły różnego rodzaju odtwarzaczy; MP3 itp.
 • · Posiadacze telefonów komórkowych wyłączają je podczas lekcji
  i używają ich w szkole tylko do koniecznych rozmów telefonicznych.
 • · Dbamy o bezpieczeństwo własne i innych.
 • · Nie niszczymy mienia szkolnego.

Utrzymujemy porządek w klasie.

 • · Przygotowujemy zeszyty, książki i przybory po wejściu do klasy.
 • · Plecaki wieszamy na haczyki.
 • · Nie chodzimy po sali.
 • · Nie jemy, nie pijemy i nie żujemy gumy w czasie lekcji.
 • · Mówimy pojedynczo, po udzieleniu głosu.
 • · Nie hałasujemy.
 • · Kończymy lekcje na sygnał nauczyciela.
 • · Wstając od stolików cicho wsuwamy krzesełka.

Dbamy o swój wygląd i higienę osobistą.

 • · Ubieramy się schludnie i czysto (ubiór zakrywa cały tułów)
 • · Mamy czyste nie pomalowane paznokcie.
 • · Nie farbujemy włosów i nie robimy makijażu.
 • · Nie nosimy w szkole żadnego nakrycia głowy (np.: czapek. chustek, kapturów)
 • · W czasie uroczystości szkolnych nosimy strój galowy, który składa się
  z białej bluzki (koszuli), czarnej lub granatowej spódnicy (spodni).

KONSEKWENCJE NIEREALIZOWANIA

PRZYJĘTYCH ZASAD

1. Ustne upomnienie nauczyciela.

2. Rozmowa z wychowawcą.

3. Rozmowa indywidualna z dyrekcją szkoły lub pedagogiem.

4. Wezwanie rodziców na rozmowę.

5. Pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu.

6. Wykluczenie z imprez szkolnych (dyskoteka, wycieczka, itp.)

7. Przygotowanie pracy pisemnej (referatu) na określony temat.

8. Praca na rzecz klasy lub szkoły.

9. Naprawienie wyrządzonej szkody/krzywdy (odkupienie, przeproszenie)

10. Ustne upomnienie ucznia wobec społeczności uczniowskiej.

11. Przeniesienie do równoległej klasy.

12. Obniżenie oceny z zachowania.

13. W przypadku używania telefonów komórkowych podczas lekcji lub do innych celów niż w/w telefon oddawany jest w depozyt do dyrektora szkoły, do odbioru przez rodziców.