Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich

HISTORIA SZKOLNICTWA W KOSTOMŁOTACH DRUGICH

Historia szkolnictwa w Kostomłotach jest dość długa bo jej początki sięgają XIX wieku, kiedy to jeszcze nauka odbywała się w wynajmowanych od miejscowej ludności izbach a edukacja polegała głównie na opanowaniu umiejętności czytania i nauce katechizmu.

W czasie I wojny światowej nauka nie ustała. Uczono się potajemnie w prywatnych domach chłopskich. Następnie powstały dwie małe szkółki w Kostomłotach i Miedzianej Górze, które zostały połączone w roku szkolnym 1922/23, dając początek trzyklasowej Szkole Powszechnej w Kostomłotach Drugich pod kierownictwem Stefanii Pelczarówny. Rok później kierownictwo objął Józef Mazgaj, który rozpoczął dzieło budowy budynku szkolnego, a czas nauki wydłużono do sześciu a następnie siedmiu klas. Do szkoły uczęszczały nawet dzieci ze Strawczyna, Chełmiec, Bobrzy, Ćmińska i Tumlina.
Nowy budynek szkoły składający się z parteru i piętra oddano do częściowego użytku w roku 1930 r. bowiem z powodu braku funduszy na budowę klatki schodowej, zajęcia mogły odbywać się tylko na parterze. W czasie II wojny światowej nauka nie została przerwana na długo bowiem prowadzono tajne nauczanie. 15 grudnia 1944 r. Niemcy aresztowali i wywieźli do obozu koncentracyjnego kierownika szkoły Józefa Mazgaja gdzie miesiąc później został rozstrzelany. W związku z tym tragicznym wydarzeniem nastąpiły zmiany w kadrze kierowniczej i funkcję kierownika w roku 1945 pełnili kolejno: Agnieszka Mazgaj, Apolonia Pasiewicz i Józef Kałuża, który pozostał na tym stanowisku aż do 1968 r.

W roku szkolnym 1948/49 w szkole funkcjonowało siedem klas i pracowało osiem nauczycielek. Klasy były bardzo liczne, nawet do 50 osób. Kontynuowano prace mające na celu wyposażenie sal lekcyjnych i zagospodarowanie placu wokół szkoły. Zaczęto organizować zajęcia pozalekcyjne tj. zespoły czytelnicze, zespoły taneczne oraz zajęcia teatralne. W związku z tym odbywały się liczne przedstawienia dla miejscowej ludności.
Na przełomie roku 1963/64 rozpoczęto realizację reformy oświaty, która zapoczątkowała naukę w ośmioklasowej szkole podstawowej. Od 1969 roku, po odejściu na emeryturę Józefa Kałuży, funkcję kierownika szkoły objęła Sabina Cisowska a do szkoły w Kostomłotach uczęszczało już wówczas 538 uczniów i było zatrudnionych 19 nauczycieli. Nauka odbywała się na dwie zmiany. Rok później zrodził się pomysł rozbudowy szkoły. W latach 1972-1973 na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów utworzono stanowisko Gminnego Dyrektora Szkół, które w Miedzianej Górze objął Józef Gad. Był on równocześnie dyrektorem szkoły macierzystej w Kostomłotach Drugich.
W roku szkolnym 1978/79 w SP w Kostomłotach Drugich utworzono „ognisko przedszkolne", które miało za zadanie przygotować dzieci do podjęcia nauki w klasie pierwszej. Ze względu na dużą liczbę chętnych powstały aż trzy oddziały przedszkolne.
W 1983 roku na nowo rozpoczęto rozbudowę szkoły. Z czasem oddano do użytku kolejne 9 sal lekcyjnych, sanitariaty i zaplecze magazynowe. Od 1 września 1988 roku zajęcia odbywały się już tylko na jedną zmianę w 22 salach starego i nowego budynku.
W 1984 roku mgr Józef Gad przeszedł na stanowisko Inspektora Oświaty i Wychowania przy Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze, a funkcję dyrektora szkoły przez kolejne cztery lata sprawowała Zofia Nowek.

Od 1988 do 1995 roku dyrektorem szkoły był mgr Jerzy Makarewicz, a w 1995 stanowisko to objęła mgr Elżbieta Goworek.

We wrześniu 1996 roku, w wyniku wygranego konkursu, stanowisko dyrektora powierzono mgr Piotrowi Kwietniowi, który pełnił tę funkcję do 1999 r., kiedy to miała miejsce reforma oświaty i wprowadzono sześcioletnią szkołę podstawową i trzyletnie gimnazjum. W tym okresie funkcję wicedyrektora pełniła przez pierwszy rok (1996/1997) mgr Elżbieta Goworek, a od 01 września 1997 r. mgr Małgorzata Garstka. W tym też okresie, a dokładnie 29 maja 1999 r. na podstawie Uchwały Rady Gminy w Miedzianej Górze, Szkoła Podstawowa w Kostomłotach Drugich otrzymała sztandar i imię 4 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej. Inicjatorką nadania takiego imienia była Janina Domagała która nawiązała kontakt z Dyrektorem Piotrem Kwietniem za pośrednictwem Pani Bożeny Łośniak. Przygotowując się do przyjęcia imienia ściśle współpracowaliśmy z różnymi osobami i organizacjami które walczyły o naszą wolność. Nawiązaliśmy współpracę między innymi z ówczesnym Prezesem Związku byłych Żołnierzy 4pp Leg AK Panem Zdzisławem Kaczorowskim oraz ze Związkiem Inwalidów Wojennych i jego Prezesem Tadeuszem Robakiem.

Przyjmując to zaszczytne imię chcieliśmy nie tylko szczególnie uhonorować tych którzy walczyli w 4 pp Leg. AK ale również oddać hołd i dać wyraz naszej wdzięczności wszystkim którzy walczyli z okupantem o wolną Polskę.
W związku ze wspomnianą powyżej reformą, w 1999r. Piotr Kwiecień został powołany na dyrektora Gimnazjum, a dyrektorem Szkoły Podstawowej została mgr Halina Sukiennik, która pełniła tę funkcję do 31 sierpnia 2007 r. Wicedyrektorem SP była nadal mgr Małgorzata Garstka.

Od 1 września 2007 r. został utworzony Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich, w skład którego weszły: Publiczne Przedszkole (której Dyrektorem do tej chwili była Pani Anna Rozemberg), Szkoła Podstawowa im.4 Pułku Piechoty Legionów AK i Gimnazjum im.Karola Wojtyły-Papieża Polaka. Dyrektorem Zespołu Szkół w wyniku wygranego konkursu został mgr Piotr Kwiecień który pełni tę funkcję do chwili obecnej. Na wicedyrektorów zostały powołane mgr Małgorzata Garstka i mgr Grażyna Wierzchowska. W związku z tym, że w roku 2013 mgr Małgorzata Garstka przeszła na emeryturę na stanowisko wicedyrektora została powołana mgr Joanna Słoń.
Dzięki dobrej współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi i zrozumieniu potrzeb, warunki nauki w naszych placówkach ciągle się poprawiają i są bardzo dobre, choć oczywiście potrzeb jest wciąż bardzo wiele. W roku 1997 zorganizowano kuchnię szkolną w której przygotowywano jednodaniowe obiady dla ok. 200 osób. Od roku 2000 obiekty szkolne wzbogaciły się o nowo wybudowany segment sportowy z okazałą salą gimnastyczną, a od 2004 r. świeżo dobudowane skrzydło z 6 salami lekcyjnymi, biblioteką i nowoczesną kuchnią gdzie jest wydawanych ok. 350 pełnych, dwudaniowych obiadów. Posiadamy również dwie nowocześnie wyposażone sale komputerowe a od jesieni 2007 r. salę teatralną oraz od lutego 2009 r. strzelnicę sportową. W tym czasie wymieniono również prawie wszystkie okna a w 2008 roku uporządkowano i wyłożono kostką część placu szkolnego. W roku 2009 uporządkowano i utwardzono pozostałą część placu szkolnego, wymieniono w znacznej części obiektu podłogi oraz wybudowano budynek który stanowi kolejne skrzydło obiektu szkolnego a znajduje się w nim czterooddziałowe przedszkole na 100 miejsc. W ten sposób w roku szkolnym 2009/2010 nasz Zespół liczył 840 uczniów i wychowanków oraz 85 pracowników z czego 66 osób to nauczyciele.

Dzięki zaangażowaniu pracujących w naszym zespole nauczycieli, nasi uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki nauczania co odzwierciedlają zarówno wyniki ze sprawdzianów szóstoklasistów i egzaminów gimnazjalnych (są one wyższe od średnich województwa i powiatu) ale również zdobywane laury w konkursach przedmiotowych. Na przykład w bieżącym roku szkolnym 2008/2009 nasi uczniowie ze Szkoły Podstawowej zdobyli tytuły LAUREATA zarówno w konkursie humanistycznym (Alicja Siedlarz- opiekunowie Agnieszka Wojtasińska i Jolanta Jarząb) jak i w konkursie Matematyczno- Przyrodniczym (Karol Wójcik- opiekunowie Ewa Kwiecień i Justyna Sobótka). Natomiast uczniowie Gimnazjum zdobyli tytuły LAUREATA w konkursie Języka Polskiego (Natalia Kopycińska- opiekun Agnieszka Ślusarczyk), w konkursie Biologicznym (Mateusz Słoń- opiekun Ilona Wiewiór) i konkursie Geograficznym (Natalia Kopycińska- opiekun Agnieszka Górczyńska Bojar). Ponadto nasi uczniowie biorą z powodzeniem również udział w wielu różnych innych konkursach, zawodach itp.

 

 

Dalszy ciąg będzie umieszczany w zakładce "O szkole" w dziale "Historia szkolnictwa w Kostomłotach".

 

 

Piotr Kwiecień