Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich

Historia Gimnazjum

Gimnazjum w Kostomłotach działa od 1 września 1999 roku choć formalnie zostało ono powołane Uchwałą Rady Gminy w Miedzianej Górze 5 marca 1999 r. a pierwszy dyrektor został powołany uchwałą z dnia 26 marca 1999 r. Został nim mgr Piotr Kwiecień- dotychczasowy dyrektor Szkoły Podstawowej im.4pp Leg.AK w Kostomłotach. Od tej chwili trwały przygotowania organizacyjne czyli planowanie podziału obiektu pomiędzy Szkołę Podstawową i Gimnazjum, przystosowywanie pomieszczeń i zakup podstawowego wyposażenia oraz opracowywanie dokumentów (np.statut, projekt organizacyjny, itp.), rekrutacja uczniów i zatrudnianie nauczycieli oraz pozostałych pracowników. Do obwodu szkolnego należą następujące miejscowości: Miedziana Góra, Ciosowa od nr 1 do nr 37, Kostomłoty I oraz Kostomłoty II. W pierwszym roku działalności do Gimnazjum uczęszczało 83 uczniów do trzech pierwszych klas.

 


Zajmowaliśmy II piętro w jednym ze skrzydeł budynku szkolnego oraz pomieszczenia kuchni i świetlicy znajdujące się na parterze tej samej części budynku. Korzystaliśmy także z pracowni komputerowej znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej. Działało osiem kół przedmiotowych: matematyczne, polonistyczne, informatyczne, geograficzne, fizyczne, biologiczne, chór szkolny i zajęcia rekreacyjno - sportowe. Prowadzona jest również dzięki przychylności władz gminnych nauka drugiego języka obcego - jest to j.niemiecki. Zajęcia te są finansowane w całości przez władze gminne. W pierwszym roku pracowało w Gimnazjum łącznie 16 nauczycieli (z czego 10 osób było zatrudnionych tylko na części etatów) i 5 osób obsługi (kucharki i sprzątaczki). Były to następujący nauczyciele: Kwiecień Piotr (dyrektor), Cedro Agnieszka, Garstka Małgorzata, Lewandowska Teresa, Tarnowska Katarzyna, Wierzchowska Grażyna, Błoniarz Maria, Wiewiór Ilona, Pawłowska Renata, Łośniak Bożena, Opasińska Bożena, Ks. Olszewski Sławomir, Wójcik Jacek, Filipowicz Beata, Świt Tadeusz, Juszczak Jacek, Galus Agnieszka oraz pracownicy obsługi: Alicja Syska, Łucja Borowiec, Teresa Żak, Barbara Małkowska, Ewa Sobczyk. W roku szkolnym 1999/2000 działał Szkolny Samorząd Uczniowski w składzie: przewodnicząca- Syska Monika, z-ca- Ciszek Emila, skarbnik- Piotr Słoń, sekretarz- Ilona Krajcarz. Utworzono również Radę Rodziców w skład której weszli: Małkowska Barbara (przewodnicząca), Zapała Jolanta i Głowacka Wiesława. Tradycją są coroczne zimowiska organizowane przez nasze gimnazjum głównie dla naszych uczniów oraz dla uczniów z S.P. w Kostomłotach a także Gimnazjum z Ćmińska. W tym roku odbyło się ono w Mąchocicach Scholasterii. Od początku istnienia naszego gimnazjum odbywają się również, co dwa miesiące koncerty Filharmonii Świętokrzyskiej.

W drugim roku działalności Gimnazjum czyli w roku szkolnym 2000/2001 liczba uczniów zwiększyła się do 159, a liczba klas do siedmiu. Zwiększyła się również powierzchnia zajmowanych pomieszczeń bowiem oprócz zajmowanego w pierwszym roku II piętra zajęliśmy również I piętro. Od września 2000 roku Gimnazjum posiada swoją bibliotekę i pedagoga szkolnego oraz pracownię komputerową. Wzbogaciliśmy się również o salę gimnastyczną z której korzystamy razem ze Szkołą Podstawową. Zwiększyła się ilość zatrudnionych nauczycieli do 20 osób (z czego 8 osób na części etatów) i 5 pracowników obsługi. Są to następujący nauczyciele: Kwiecień Piotr (dyrektor), Garstka Małgorzata, Cedro Agnieszka, Pawelec Katarzyna, Lewandowska Teresa, Tarnowska Katarzyna a od października w związku z jej odejściem: Izabela Michalska Sejud, Wierzchowska Grażyna, Kozakowska Danuta, Błoniarz Maria a od grudnia w związku z odejściem na urlop zdrowotnym: Wojda Marzanna, Wiewiór Ilona, Pawłowska Renata, Łośniak Bożena, Opasińska Bożena, ks.Olszewski Sławomir, Wójcik Jacek, Mądzik Maciej a od października w związku z powołaniem do wojska: Ziębiński Wojciech, Juszczak Jacek, Galus Agnieszka, Mac Marzena, Jerzy Szydłowski. Ilość i skład pracowników obsługi pozostał bez zmian. W związku ze zwiększeniem liczby uczniów zmianie uległ skład Samorządu Uczniowskiego. Przewodnicząca została Katarzyna Syska, zastępcą Jakub Pierzak, skarbnikiem Paulina Krawiec a sekretarzem Agnieszka Banak. Rozszerzono skład Rady Rodziców który obecnie tworzą: Małkowska Barbara (przewodnicząca), Zapała Jolanta (z-ca) Ludwinek Lidia (skarbnik), Toporek Wanda (sekretarz) i Zapała Agnieszka (członek prezydium). 16 września 2000 roku nastąpiło oddanie do użytku sali gimnastycznej. Zabiegi o jej budowę trwały bardzo długo bo nawet jeszcze przed powstaniem gimnazjum, gdy istniała tylko szkoła podstawowa. Budowa sali była koniecznością gdyż łącznie w obydwu szkołach (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) uczyło się prawie 800 uczniów. W 2001 roku rozpoczęła działalność Świętokrzyska Liga Modelarska w działalność której włączyło się również nasze gimnazjum.

Rok szkolny 2001/2002 to trzeci rok działalności gimnazjum i pierwszy w pełnym składzie czyli z trzema poziomami nauczania. Liczba uczniów zwiększyła się do 234, a liczba klas do dziesięciu. Zajęliśmy już całe skrzydło budynku które zostało przeznaczone na potrzeby gimnazjum. Liczba zatrudnionych nauczycieli osiągnęła liczbę 22 (z czego część osób na niepełne etaty). Wspomniani nauczyciele to: Kwiecień Piotr (dyrektor), Cedro Agnieszka, Pawelec Katarzyna, Ślusarczyk Agnieszka, Lewandowska Teresa, Wysocki Andrzej, Kozioł Szymon, Izabela Michalska Sejud, Wierzchowska Grażyna, Kozakowska Danuta, Wesołowska Magdalena, Wojda Marzanna, Wiewiór Ilona, Pawłowska Renata, Łośniak Bożena, ks.Olszewski Sławomir, Wójcik Jacek, Mądzik Maciej, Juszczak Jacek, Ginter Mariusz, Galus Agnieszka, Mac Marzena.

 

 

Wśród pracowników obsługi jedyna zmiana to zatrudnienie p.Niny Michty, która pracuje, w powstałym od nowego roku sekretariacie gimnazjum. Od początku istnienia gimnazjum odbywa się w nim wiele cyklicznych imprez i uroczystości. Jedną z nich jest coroczne „Święto wiosny”. Nasi uczniowie biorą udział w wielu różnych zawodach sportowych, a nasze gimnazjum jest organizatorem niektórych z nich. Do takich zawodów należą: slalom narciarski dla uczniów gimnazjów, turniej piłki siatkowej dziewcząt i turniej piłki nożnej dziewcząt. Trofeum w tych zawodach jest „Puchar Dyrektora Gimnazjum w Kostomłotach”. W maju 2002 roku odbył się pierwszy egzamin gimnazjalny. Poniżej przedstawione są średnie wyniki z których wyraźnie wynika że nauczanie w naszym gimnazjum stoi na bardzo dobrym poziomie, szczególnie w części matematyczno- przyrodniczej. W maju 2002 roku w tragicznym wypadku drogowym zginęła nasza nauczycielka języka polskiego Agnieszka Cedro wraz ze swoją siostrą Dorotą.

Rok szkolny 2002/2003


W bieżącym roku szkolnym mamy 10 klas i 242 uczniów oraz 23 nauczycieli (z czego część na niepełne etaty). Wspomniani nauczyciele to: Kwiecień Piotr (dyrektor), Pawelec Katarzyna, Ślusarczyk Agnieszka, Czekaj Agnieszka, Lewandowska Teresa, Wysocki Andrzej, Kozioł Szymon, Wojtecka Magdalena, Wierzchowska Grażyna, Kozakowska Danuta, Wesołowska Magdalena, a od października do kwietnia, w związku z jej przebywaniem na długim zwolnieniu: Garstka Małgorzata, Wojda Marzanna a od lutego w związku z jej odejściem z pracy: Renata Łucak, Wiewiór Ilona, Pawłowska Renata, Łośniak Bożena, ks.Olszewski Sławomir, Wójcik Jacek, Mądzik Maciej, Juszczak Jacek, Ziębiński Wojciech, Ciosek Stanisław, Galus Agnieszka, Mac Marzena. Skład pracowników obsługi zwiększył się o p.Annę Borowiec.
W naszym gimnazjum od początku jego istnienia jest organizowany każdego roku Gminny Konkurs Ortograficzny. Od roku szkonego 2002/2003 nosi on imię naszej tragicznie zmarłej koleżanki, nauczycielki języka polskiego i jednej z pierwszych organizatorek- Agnieszki Cedro. 20 czerwca 2003 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. I znów się okazało że mamy się czym pochwalić, bo np. według średnich wyników egzaminów gimnazjalnych nasi uczniowie uzyskali ponownie bardzo dobre wynikiPonadto nasi uczniowie odniesli sukcesy w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych: Tomasz Sobczyk z j.angielskiego i Łukasz Skiba z matematyki zostali laureatami a Norbert Sobczyk (uczeń klasy drugiej) z matematyki został finalistą. Odnosiliśmy sukcesy również w innych dziedzinach: uczennica Katarzyna Miernik zajęła pierwsze miejsce w konkursie poetyckim II Ogólnopolskiego Festiwalu Ekologicznego Piosenki i Wiersza- Racibórz 2003. Rok szkolny 2003/2004 W bieżącym roku szkolnym mamy 11 klas i 258 uczniów oraz 24 nauczycieli (z czego część na niepełne etaty). Wspomniani nauczyciele to: Kwiecień Piotr (dyrektor), Pawelec Katarzyna, Ślusarczyk Agnieszka, Czekaj Agnieszka, Lewandowska Teresa, Wysocki Andrzej, Kozioł Szymon, Wojtecka Magdalena, Wierzchowska Grażyna, Kozakowska Danuta, Wesołowska Magdalena, Górczyńska Agnieszka, Maziarek Kinga, Wiewiór Ilona, Pawłowska Renata, Łośniak Bożena, ks.Ślósarek Adam, ks.Rapcia Zbigniew, Wójcik Jacek- w zastępstwie od 22 września Barbara Skrzypek, Mądzik Maciej, Juszczak Jacek, Ziębiński Wojciech, Galus Agnieszka, Mac Marzena- w zastępstwie Nosal Hanna. Skład pracowników obsługi zmienił się bardzo niewiele bowiem od 01.01.2004 roku za panią Łucję Borowiec (która przeszła do S.P.), została zatrudniona pani Renata Wieczorek. Wiosną 2004 roku zostało oddane do użytku nowe skrzydło budynku gimnazjalnego. Przybyło nam 6 sal lekcyjnych, biblioteka, profesjonalna kuchnia i szatnia. Warunki poprawiły nam się na tyle, że od tej chwili będzie możliwa nauka na jedną zmianę.
Czerwiec 2004 roku- okazało się że wyniki naszych uczniów znów należą do bardzo dobrych (szczególnie z części humanistycznej). Uczeń Norbert Sobczyk zdobył tytuł laureata konkursu matematycznego w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym (w ubiegłym roku był finalistą).


Rok szkolny 2004/2005

W bieżącym roku szkolnym mamy 12 klas i 268 uczniów oraz 26 nauczycieli (z czego część na niepełne etaty). Wspomniani nauczyciele to: Kwiecień Piotr (dyrektor), Pawelec Katarzyna, Ślusarczyk Agnieszka, Czekaj Agnieszka, Kozieł Kinga, Lewandowska Teresa, Wysocki Andrzej, Kozioł Szymon, Stachura Magdalena- w zastępstwie Błaszczyk Magdalena, Wierzchowska Grażyna, Kozakowska Danuta, Ślusarczyk Bożena, Wesołowska Magdalena, Górczyńska Agnieszka- w zastępstwie Małek Iwona, Maziarek Kinga, Wiewiór Ilona, Pawłowska Renata, Łośniak Bożena, ks.Ślósarek Adam, ks.Rapcia Zbigniew, Skrzypek Barbara, Mądzik Maciej, Juszczak Jacek, Ziębiński Wojciech, Galus Agnieszka a w zastępstwie p.Szlefarska Aneta, Mac Marzena. Pracownicy obsługi to: Renata Wieczorek, Alicja Syska, Teresa Żak, Barbara Misterkiewicz, Alicja Wiśniewska, Anna Borowiec, Barbara Małkowska, Ewa Sobczyk i od 1 maja 2005 roku Henryka Fornalska. W czasie ferii zimowych jak zwykle nasze gimnazjum organizowało zimowisko. W tym roku wypoczywaliśmy i „szusowaliśmy” na nartach w Karpaczu. 14 lutego 2005 roku odbyły się tradycyjne „Walentynki”. Z tej okazji najpierw odbyło się przedstawienie pod tytułem „Historia pewnej milości”.
1 marca 2005 roku odbył się kolejny turniej narciarski na stoku w Tumlinie organizowany przez nasze gimnazjum, Szkołę Podstawową w Kostomłotach i Urząd Gminy w Miedzianej Górze.
26 i 27 kwietnia 2005 roku odbyły się egzaminy gimnazjalne. Nasi uczniowie znów wypadli w nich bardzo dobrze.

 


Rok szkolny 2005/2006


1 września 2005 roku rozpoczął się kolejny rok szkolny w dziejach naszego gimnazjum. Rozpoczęło go 248 uczniów (w 11 klasach), 27 nauczycieli, i 9 pracowników obsługi. Wspomniani nauczyciele to: Kwiecień Piotr (dyrektor), Pawelec Katarzyna, Ślusarczyk Agnieszka, Czekaj Agnieszka, Szlefarska Aneta (a po wyjściu za mąż Staniec), Lewandowska Teresa, Wysocki Andrzej, Kozioł Szymon, Stachura Magdalena, Wierzchowska Grażyna, Kozakowska Danuta, Ślusarczyk Bożena, Wesołowska Magdalena, Górczyńska Agnieszka, Makuch Ewelina, Wiewiór Ilona, Pawłowska Renata a w zastępstwie p.Nowak Jagusińska Joanna, Dziób Anna, Łośniak Bożena, ks.Klanowski Jacek, ks.Siedlecki Łukasz, Skrzypek Barbara, Mądzik Maciej, Szymkiewicz Artur, Juszczak Jacek, Galus Agnieszka, Mac Marzena a w zastępstwie Szymańska Anna. Pracownicy obsługi to: Renata Wieczorek, Alicja Syska, Teresa Żak, Barbara Misterkiewicz, Alicja Wiśniewska, Anna Borowiec, Barbara Małkowska, Ewa Sobczyk i od 1 maja 2005 roku Henryka Fornalska. Bieżący rok będzie rokiem szczególnym, bowiem podjęliśmy inicjatywę aby nasze gimnazjum nosiło zaszczytne imię naszego wielkiego rodaka: „Karola Wojtyły- Papieża Polaka”. Z tej okazji zostały ogłoszone różne konkursy dla naszych uczniów: konkurs poetycki oraz na album i prezentację dotyczącą wybranego patrona.
20.09.2005 roku odbył się apel poświęcony propagowaniu ekologii na który zostali zaproszeni przedstawiciele miejscowych władz z Panem Wójtem Gminy Maciejem Lubeckim na czele. Po akademii nasi goście zwiedzili szkołę i okolicznościowe wystawy, a następnie razem z naszymi uczniami ruszyli sprzątać naszą miejscowość aby dać dobry przykład dla innych mieszkańców. W tym roku "szusowaliśmy" na nartach (a niektórzy na snowboardzie) w Wiśle. 04 kwietnia 2006 roku z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II została wystawiona jego sztuka pt. "Przed sklepem jubilera".

18 maja 2006 roku- Uroczystość nadania imienia


Uroczystość nasza rozpoczęła się od uroczystej mszy świętej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Mariana Florczyka odprawionej w kościele parafialnym w Kostomłotach. Mszę koncelebrowali również Ksiądz Mirosław Cisowski (proboszcz naszej parafii), Ksiądz Stefan Borowiec, Ksiądz Kazimierz Idzik, Ksiądz Jerzy Siemiński, Ksiądz Sławomir Olszewski, Ksiądz Adam Ślósarek. W czasie mszy Ksiądz Biskup poświęcił sztandar. Po mszy wszyscy uczestnicy przeszli do budynku szkolnego. Na czele szedł poczet sztandarowy z nowopoświęconym sztandarem naszego gimnazjum oraz sztandary z zaprzyjaźnionych szkół: Szkoły Podstawowej w Kostomłotach i Gimnazjum w Ćmińsku.

 

 

Rok szkolny 2006 / 2007

4 września 2006 roku rozpoczął się kolejny rok szkolny w dziejach naszego gimnazjum. Rozpoczęło go 240 uczniów (w 11 klasach), 23 nauczycieli, i 9 pracowników obsługi. Wspomniani nauczyciele to: Kwiecień Piotr (dyrektor), Pawelec Katarzyna, Ślusarczyk Agnieszka, Czekaj Agnieszka, Staniec Aneta, Lewandowska Teresa, Kozioł Szymon, Stachura Magdalena, Wierzchowska Grażyna, Kozakowska Danuta, Wesołowska Magdalena, Górczyńska Bojar Agnieszka, Makuch Ewelina, Wiewiór Ilona, Pawłowska Renata, Dziób Anna (a po wyjściu za mąż Ginter), Łośniak Bożena, ks.Klanowski Jacek, ks.Siedlecki Łukasz, Skrzypek Barbara, Mądzik Maciej, Juszczak Jacek, Galus Agnieszka, Mac Marzena. Pracownicy obsługi to: Anna Tkacz, Renata Wieczorek, Alicja Syska, Teresa Żak, Barbara Misterkiewicz, Elżbieta Jaśkowska, Anna Borowiec, Barbara Małkowska, Ewa Sobczyk .

 

 

Rok szkolny 2007 / 2008

Od 1 września 2007 r. został utworzony Zespół Szkół w Kostomłotach II, w skład którego weszły: Publiczne Przedszkole (której Dyrektorem do tej chwili była Pani Anna Rozemberg), Szkoła Podstawowa im.4 Pułku Piechoty Legionów AK i Gimnazjum im.Karola Wojtyły-Papieża Polaka. Dyrektorem Zespołu Szkół w wyniku wygranego konkursu został mgr Piotr Kwiecień który pełni tę funkcję do chwili obecnej. Na wicedyrektorów zostały powołane mgr Małgorzata Garstka i mgr Grażyna Wierzchowska.

Dalszy ciąg oraz cała historia szkolnictwa w Kostomłotach znajduje się w zakładce "O szkole" w dziale "Historia szkolnictwa w Kostomłotach".