Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

Początek roku szkolnego 2018 / 2019

1 września 2018 r.                        (piątek)

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

3 września 2018 r.                 (poniedziałek)

Zebranie z rodzicami (między innymi informacje o egzaminach, wybór "Trójek klasowych" i Rady Rodziców)

17 wrzesień 2018 r.                (poniedziałek)

Wszystkich Świętych

1 listopada 2018 r.                     (czwartek)

Dodatkowy dzień wolny od nauki

2 listopada 2018r.                       (piątek)

Zebranie z rodzicami

5 listopada 2018 r.                 (poniedziałek)

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2018 r.                   (niedziela)

Zebranie z rodzicami (między innymi powiadomienie o   ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)

10 grudnia 2018 r.                 (poniedziałek)

Zimowa przerwa świąteczna

22 grudnia 2018 r. -  1 stycznia 2019 r.

Święto Trzech Króli (Objawienie Pańskie)

6 styczeń 2019 r.                        (niedziela)

Zebranie z rodzicami (wyniki klasyfikacji za I semestr)

11 styczeń 2019r.                          (piątek)

Ferie zimowe- woj. Świętokrzyskie

12 stycznia – 27 stycznia 2019 r.

Zebranie z rodzicami

18 marzec 2019 r.                  (poniedziałek)

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

Egzamin gimnazjalny

część humanistyczna

(dodatkowy dzień wolny od nauki dla klas I-VIII Szkoły Podstawowej)

10 kwietnia 2019 r.                           (środa)

z zakresu historii i wos – godz. 9:00

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

część matematyczno-przyrodnicza

(dodatkowy dzień wolny od nauki dla klas I-VIII Szkoły Podstawowej)

11 kwietnia 2019 r.                      (czwartek)

z zakresu p. przyrodniczych – godz. 9:00

z zakresu matematyki – godz. 11:00

część językowa

(dodatkowy dzień wolny od nauki dla klas I-VIII Szkoły Podstawowej)

12 kwietnia 2019 r.                   (piątek)

na poziomie podstawowym – godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Egzamin ósmoklasisty

język polski

15 kwietnia 2019 r.                 (poniedziałek)

matematyka

16 kwietnia 2019 r.                          (wtorek)

język obcy nowożytny

(dodatkowy dzień wolny od nauki dla klas III Gimnazjum  oraz I-VII Szkoły Podstawowej)

17 kwietnia 2019 r.                           (środa)

Majówka

Dodatkowy dzień wolny od nauki

29 kwietnia 2019 r.               (poniedziałek)

Dodatkowy dzień wolny od nauki

30 kwietnia 2019 r.                      (wtorek)

Święto pracy

1 maja 2019 r.                               (środa)

Dodatkowy dzień wolny od nauki

2 maja 2019 r.                             (czwartek)

Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

3 maja 2019 r.                                (piątek)

Zebranie z rodzicami (między innymi powiadomienie o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

13 maja 2019 r.                      (poniedziałek)

Boże Ciało

20 czerwca 2019 r.                    (czwartek)

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

część humanistyczna

3 czerwca 2019 r. godz. 9:00 i godz. 11:00

część matematyczno-przyrodnicza

4 czerwca 2019 r. godz. 9:00 i godz. 11:00

część językowa

5 czerwca 2019 r. godz. 9:00 i godz. 11:00

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty

język polski

3 czerwca 2019 r. godz. 11:00

matematyka

4 czerwca 2019 r. godz. 11:00

język obcy nowożytny

5 czerwca 2019 r. godz. 11:00

Zakończenie zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

21 czerwca 2019 r.                           (piątek)

Wakacje

22 czerwca (sobota) –

                   - 1 września (niedziela) 2019 r.

Artykuły