Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok szkolny

Część egzaminu

Średnia
w naszej szkole

Średnia
w województwie Świętokrzyskim

Średnia
w okręgu
Łódzkim

2001/2002

Część humanistyczna

29,78

30,27

30,18

Część matematyczno-przyrodnicza

37,89

30,89

30,39

2002/2003

Część humanistyczna

34,99

31,34

31,04

Część matematyczno-przyrodnicza

35,52

27,63

27,28

2003/2004

Część humanistyczna

27,48

25,94

26,03

Część matematyczno-przyrodnicza

29,78

30,27

30,13

2004/2005

Część humanistyczna

36,13

32,77

32,56

Część matematyczno-przyrodnicza

25,42

24,68

24,94

2005/2006

Część humanistyczna

30,20

30,96

30,57

Część matematyczno-przyrodnicza

26,53

21,80

22,46

2006/2007

Część humanistyczna

34,87

31,30

30,90

Część matematyczno-przyrodnicza

28,26

25,17

24,59

2007/2008

Część humanistyczna

 31,40

 30,20

 30,39

Część matematyczno-przyrodnicza

30,10 

 26,61

27,18 

2008/2009

Część humanistyczna

32,12 

31,12 

 31,31

Część matematyczno-przyrodnicza

 26,69

 25,13

 25,94

Język angielski

 32,70

 29,50

30,33 

2009/2010

Część humanistyczna

 30,08

30,31 

 29,91

Część matematyczno-przyrodnicza

 24,08

 22,88

 23,61

Język angielski

 30,55

 28,40

 29,34

2010/2011

Część  humanistyczna

 26,24

 25,29

 25,20

Część  matematyczno-przyrodnicza

27,17

23,42

23,67

Język  angielski

32,31

27,36

28,10

 
 
 
 

Rok szkolny

Część egzaminu

 

Średnia
w nasze
j

szkole

Średnia
w województwie

Świętokrzyskim

Średnia
w kraju

Pozycja szkoły

w województwie

2011/2012

Część humanistyczna

Język polski

69,2%

65,0%

65,0%

Gimnazjum 3

miejsce

w powiecie

Historia i WOS

64,4%

60,0%

61,0%

Część matematyczno-

przyrodnicza

Matematyka

57,4%

46,0%

47,0%

Przedmioty przyrodnicze

52,1%

49,0%

50,0%

Część językowa

Język angielski podstawowy

69,8%

61,0%

63,0%

Język angielski rozszerzony

49,4%

42,0%

46,0%

2012/2013

Część humanistyczna

Język polski

67,3%

61,8%

62,0%

Gimnazjum 4

miejsce

a gmina

1 miejsce

w powiecie.

Gimnazjum

w województwie

23 miejsce

Historia i WOS

59,3%

57,0%

58,0%

Część matematyczno-

przyrodnicza

Matematyka

59,1%

46,6%

48,0%

Przedmioty przyrodnicze

63,4%

59,0%

59,0%

Część językowa

Język angielski podstawowy

72,6%

61,7%

63,0%

Język angielski rozszerzony

56,3%

42,4%

45,0%

2013/2014

Część humanistyczna

Język polski

73,9%

67,0%

68,0%

Gimnazjum 2

miejsce

a Gmina 1

miejsce

w powiecie.

Historia i WOS

61,2%

58,0%

59,0%

Część matematyczno-

przyrodnicza

Matematyka

65,5%

46,0%

47,0%

Przedmioty przyrodnicze

60,8%

53,0%

52,0%

Część językowa

Język angielski podstawowy

76,8%

64,0%

67,0%

 

Język angielski rozszerzony

50,9%

 

46,0%

2014/2015

Część humanistyczna

Język polski

66,2%

61%

62%

Gimnazjum 1

miejsce

w powiecie

a Gmina

MIedziana Góra

1 miejsce

w powiecie.

 

Historia i WOS

  66,2%

63%

64%

Część matematyczno-

przyrodnicza

Matematyka

67,6%

47%

50%

Przedmioty przyrodnicze

54,7%

49%

48%

Część językowa

Język angielski podstawowy

79,3%

64%

67%

Jezyk angielski rozszerzony

53,2%

44%

48%

2015/2016

Część humanistyczna

Język polski

72,5%

69%

69%

Gmina M. Góra

3 miejsce w powiecie

10 miejsce w woj.

Gimnazjum

3 miejsce w woj. z mat

5 miejsce w powiecie

Historia i WOS

57,6%

56%

56%

Część matematyczno-

przyrodnicza

Matematyka

61,7%

48%

49%

Przedmioty przyrodnicze

57,1%

52%

51%

Część językowa

Język angielski podstawowy

72,9%

63%

58%

Jezyk angielski rozszerzony

52,5%

43%

45%

2016/2017

 

Część humanistyczna

Język polski

69,1%

69%

69%

Gmina M. Góra

2 miejsce w powiecie

6 miejsce w województwie

Historia i WOS

57,1%

58%

59%

Część matematyczno-

przyrodnicza

Matematyka

60,5%

47%

47%

Przedmioty przyrodnicze

58,1%

52%

52%

Część językowa

 

 

 

Język angielski podstawowy

67,2%

66%

67%

Jezyk angielski rozszerzony

45,9%

46%

49%

Język niemiecki podstawowy

81,3%

 

54%

Język niemiecki rozszerzony

60%

 

43%

Rok szkolny Część egzaminu

Średnia
w naszej

szkole

Średnia
w

województwie

Świętokrzyskim

Średnia
w kraju

Pozycja szkoły

w województwie

2017 / 2018 Część humanistyczna Język polski 71,0% 68,0% 68,0%

5 miejsce Gminy w powiecie

6 miejsce szkoły w powiecie

28 miejsce szkoły w województwie

Historia i WOS 59,9% 58% 59,0%

Część matematyczno-

przyrodnicza

Matematyka 61,0% 51,0% 52,0%
Przedmioty przyrodnicze 65,5% 55,0% 56,0%
Część językowa  Język angielski podstawowy 75,9% 66,0% 68,0%
Jezyk angielski rozszerzony 55,7% 49,0% 52,0%
Język niemiecki podstawowy 57,0% 49,0% 52,0%
Język niemiecki rozszerzony 82,5% 48,0% 42,0%