Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich

Przedmiotowe Zasady Oceniania

 

Szkoła Podstawowa
Przedmiotowe Zasady Oceniania
i wymagania edukacyjne
Program nauczania
edukacja wczesnoszkolna 1-3 edukacja wczesnoszkolna
edukacja  informatyczna 

język angielski 1-3

 

język angielski 1-3 (nowa podstawa programowa)

Program nauczania j.angielski kl.3

  gimnastyka  korekcyjna 1

gimnastyka  korekcyjna 2-3

 gimnastyka korekcyjna klasy starsze 

religia 1-3 religia 1-3
język polski 4,5,6 język polski 4,5,6
 język polski 7-8  język polski  7-8
język angielski kl. 4-6

 język angielski kl.4-5

 język angielski kl.6

język angielski kl.7-8

język angielski_kl.7

 język angielski kl.8

język niemiecki 7-8

język niemiecki 7-8

 muzyka 4-7

muzyka 4,5,7

muzyka 6

 plastyka 4-7

plastyka  4,5,7 

plastyka 6

historia 4,5,6  

historia 7,8

historia- 4,5,6,7,8

 

wos  klasa 8
wos klasa 8
przyroda 4
przyroda 4

przyroda 6

przyroda 6

geografia 5 i 6

geografia7 i 8

geografia 5,6,7,8

biologia 5,6,7,8 

biologia 5,6,7,8 
chemia 7-8 chemia 7-8
fizyka  7-8  fizyka 7-8
 matematyka

 matematyka 4,5,6,7,8

 informatyka 4, 5, 6, 7, 8 informatyka 4, 5, 6, 7, 8
 zajęcia komputerowe 6  zajęcia komputerowe 6
 technika i zajęcia techniczne kl 4-6

 technika kl 4 -6 nowy program nauczania . Bądż bezpieczny na drodze.WSiP

technika kl 4-6 nowy program nauczania techniki kl 4-6. Technika na co dzień. WSiP

zajęcia techniczne 6

 w-f 4,5,6,78

w-f 4,5,6,7,8

 edukacja dla bezpieczeństwa 8  edukacja dla bezpieczeństwa 8
 

4SP_WDŻ

5SP_WDŻ

6SP_WDŻ

7SP_WDŻ

8SP_WDŻ

religia 4-6  religia 4-7