Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich

Projekt "The Sounds of Europe" Comenius

  • Comenius program współpracy i wymiany międzynarodowej- dla uczniów Gimnazjum

- realizowany z Fińskim partnerem Lyseotien Koulu w Sonkajärvi program pod hasłem „The Sounds of Europe” (Dźwięki Europy )- 23 uczniów gimnazjum przebywało 10 dni w Finlandii.

Projekt ma za zadanie zwiększyć zainteresowanie uczniów nauką języków obcych, nowoczesnymi technologiami i innymi kulturami poprzez muzykę jako wspólne zainteresowanie wielu osób. Jego głównym motywem jest „dźwięk”, który łączy w sobie wiele dyscyplin i zachęca do koleracji przedmiotowej. Uczestnicy projektu poszerzać będą swoją wiedzę na temat różnych aspektów dźwięku, jego roli w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Rozwijać będą umiejętności planowania i organizowania korzystając z różnych źródeł informacji i nowych technologii, tj. nagrywanie filmów, prezentacje multimedialne i pracę z tablicami multimedialnymi. Uczniowie uczą się również jak ciekawie zaprezentować swoją pracę. Nowe elementy wprowadzane są do programów nauczania. Projekt promuje tolerancję wobec innych kultur i narodów, uczniowie uczą się na temat krajów partnerskich. Uczniowie i nauczyciele pracujący  w projekcie rozwijają swoja kompetencje językową poprzez komunikacje ze szkoła partnerską poprzez e-mail, spotkania projektowe i prezentacje. Podsumowując zaplanowane działania uczniowie organizują koncerty , przedstawiają prezentacje graficzne, materiały multimedialne, publikują trójjęzyczny śpiewnik. Rezultaty projektu będą użyte do rozpowszechniania wartości partnerstw międzynarodowych również po zakończeniu okresu finansowania.