Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich

Program profilaktyki uzależnień "Antymina"

11 grudnia 2018 roku uczniowie klas 6,7,8 oglądali program profilaktyczny "Antymina- nie daj wysterować się na minę ".  Jest to program wychodzący naprzeciw problemom społeczno- zdrowotnym obserwowanym wśród młodzieży oraz zagrożeniom jakie niosą ze sobą różne używki, w tym dopalacze i  inne narkotyki.  Zagrożenia oraz fakty na temat popularnych dzis używek przedstawione były w sposób ciekawy na podstawie historii prawdziwych ludzi.