Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich

12 listopada

Informujemy, że w związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej poniedziałek, 12 listopada 2018 r., jest dniem wolnym od pracy.

W związku z tym również w Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich podobnie jak i w innych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych nie będą odbywały się w tym dniu zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.