Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich

Zebranie organizacyjne w oddziałach przedszkolnych

Zebranie organizacyjne odbędzie się w poniedziałek 2 września 2019r:

- godzina 900 grupy I - IV 
- godzina 800 grupy V - X

- oddziały przedszkolne znajdujące się w skrzydle przedszkolnym pracują w normalnym czasie czyli od godziny 6:30 (dzieci mogą przebywać w godzinach ustalonych w zawartych umowach)
- oddziały przedszkolne znajdujące się w skrzydle szkolnym pracują w normalnym czasie czyli od godziny 8:00)

- świetlica pracuje od godz. 6:30

Ponadto informujemy, iż wyżywienie w grupach przedszkolnych będzię zapewnieione od wtorku 3 września 2019.