Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich

Projekt „Raz, dwa, trzy do przedszkola chodź i Ty”

Nr projektu: RPSW.08.03.06-26-0002/19

Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczyna się nabór dzieci do oddziału przedszkolnego utworzonego w Zespole Szkól w Kostomłotach Drugich w ramach do projektu „Raz, dwa, trzy do przedszkola chodź i Ty” realizowanego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego i zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 20 nowych miejsc w ZS w Kostomłotach Drugich dla dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gm. Miedziana Góra.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji oraz wypełnienie i złożenie odpowiednich formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami. Wszystkie dokumenty w wersji elektronicznej do pobrania na stronach internetowych: www.zskostomloty.szkolnastrona.pl, www.miedzian-gora.pl lub w wersji papierowej w sekretariacie szkoły.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 41 303-16-53

Nabór uczestników trwa do 02-09-2019r.

 UDZIAŁ W PROJEKCJE JEST BEZPŁATNY !!!