Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLENGO 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolego 2019/2020 odbędzie się w poniedziałek 2 września 2019r:

- godzina 9:00 klasy 5-8
- godzina 10:00 klasy 1-4

- oddziały przedszkolne znajdujące się w skrzydle przedszkolnym pracują w normalnym czasie czyli od godziny 6:30 (dzieci mogą przebywać w godzinach ustalonych w zawartych umowach)
oddziały przedszkolne znajdujące się w skrzydle szkolnym pracują w normalnym czasie czyli od godziny 8:00

- świetlica pracuje od godz. 6:30