Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich

Uwaga Rodzice

Prosimy rodziców uczniów, którzy posiadają opinię lub orzeczenie z poradni pedagogiczno-psychologicznej, a nie dostarczyli jej jeszcze do szkoły o jak najszybsze przekazanie tych dokumentów do sekretariatu Zespołu Szkół w Kostamłotach Drugich.