Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich

Koniec roku szkolnego! Witamy wakacje!

Pożegnanie absolwentów Gimnazjum i SP w Kostomłotach Drugich

Stało się.  19 czerwca 2019 rok – data znamienna, bo oznaczająca koniec pracy uczniowskiej oraz początek wakacyjnej sielanki. Tego dnia nasi uczniowie skończyli pewien etap edukacji, by w przyszłości mierzyć się z nowym i wyzwaniami. Pożegnanie absolwentów – uczniów trzeciej klasy gimnazjum i ósmej szkoły podstawowej - przebiegało wg następującego porządku:

҈ Powitanie przez p. dyr. Piotra Kwietnia przedstawicieli Samorządu Gminnego z p. wójtem Damianem Sławskim na czele oraz wszystkich zebranych.

҈ Uroczyste przyrzeczenie absolwentów, czyli naszych niezapomnianych trzecioklasistów i ósmoklasistów.

҈ Przekazanie przez absolwentów młodszym kolegom sztandaru, kroniki i kluczy do szkoły. W tym roku w związku ze zmianami w systemie edukacyjnym symbole gimnazjum spoczną w Kąciku Pamięci.

҈ Wręczenie nagród uczniom z osiągnięciami w konkursach przedmiotowych, wśród których
znaleźli się:

Maciej Moćko – uczeń  klasy VIII c

  • Laureat  III  Konkursu  Matematycznego w roku szkolnym  2018/2019
  • Laureat w Ogólnopolskich Szkolnych Mistrzostwach w Programowaniu w roku szkolnym  2018/2019

 

Dominika Ludwinek - uczennica klasy III c Gim

  • Finalistka  XVII  Konkursu z Języka Niemieckiego w roku szkolnym  2018/2019

 

Wiktoria Skibowska - uczennica klasy III b Gim

  • Finalistka  XVI  Konkursu  Geograficznego w roku szkolnym 2018/2019

 

Adelajda Kundera - uczennica klasy III a Gim

  • Finalistka  XVI  Konkursu Biologicznego w roku szkolnym 2018/2019

 

 Krzysztof Maj - uczeń klasy III  c Gim

  • Finalistka  XVI  Konkursu Biologicznego w roku szkolnym 2018/2019

 

Jakub Grzesik - uczeń klasy III  b Gim

  • Finalista  XVI  Konkursu Historycznego w roku szkolnym  2018/2019

 

Szymon Pięta - uczeń klasy VIII  c

  • Laureat w Ogólnopolskich Szkolnych Mistrzostwach w Programowaniu w roku szkolnym  2018/2019

 

Dominik Botkiewicz - uczeń klasy VIII  c

  • Laureat w Ogólnopolskich Szkolnych Mistrzostwach w Programowaniu w roku szkolnym  2018/2019

 

҈ Podziękowania dla nauczycieli – opiekunów laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych:
p. Danuty Kozakowskiej, p. Jacka Juszczaka, p. Anny Kudełki, p. Ilony Wiewiór, p. Teresy Lewandowskiej, p. Szymona Kozioła i p. Magdaleny Ziębińskiej.

҈ Wręczenie świadectw i nagród książkowych dla uczniów wyróżniających się w nauce.

҈ Nagrodzenie osób ze szczególnymi osiągnięciami:
- Praca w Samorządzie Szkolnym
- Wzorowe czytelnictwo i przyjaźń z biblioteką szkolną
- Służba w Poczcie Sztandarowym

- Praca w Kole Teatralnym „Maska”
- Osiągnięcia sportowe

҈ Podziękowania p. dyr. Piotra Kwietnia dla nauczycieli, także w związku z bardzo dobrymi wynikami egzaminów.

҈ Życzenia i podziękowania od p. wójta Damiana Sławskiego kierowane do dyrekcji i nauczycieli
oraz uczniów.

҈ Humorystyczny program artystyczny i prezentacja zdjęć absolwentów, czyli wspomnienia z łezką w oku.

҈ Przemówienie i podziękowania wygłoszone przez absolwentów.

Życzymy naszej cudownej młodzieży, żeby zrealizowała swoje plany i marzenia oraz aby zawsze miło wspominała czas spędzony w murach tej szkoły.