Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich

WYNIKI Z TEGOROCZNYCH EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY I GIMNAJALNEGO

Oto link do strony Echa Dnia w którym są omówione wyniki egzaminów: https://echodnia.eu/swietokrzyskie/egzamin-gimnazjalny-2019-wyniki-w-kielcach-i-powiecie-kieleckim-miedziana-gora-rozwalila-system/ar/c5-14219449

Poniżej prezentujemy wyniki w zestawieniu tabelarycznym w odniesieniu do kraju. woj.świętokrzyskiego i wsi.

WYNIKI Z TEGOROCZNYCH EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY I GIMNAZJALNEGO

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Część egzaminu

Szkoła Podstawowa w Kostomłotach Drugich

Kraj

Woj. Świętokrzyskie

Wieś

J. polski

68,4%

63,0%

63,0%

62,0%

Matematyka

52,9%

45,0%

44,0%

42,0%

J. angielski

64,5%

59,0%

57,0%

52,0%

J. niemiecki

38,3%

42,0%

42,0%

40,0%

 

Średnie wyników uzyskanych przez naszych uczniów na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego są wyższe od średnich kraju, województwa i wsi. Jedynie nieco niższe są średnie wyniki z języka niemieckiego ale one są dość mało porównywalne gdyż egzamin z niemieckiego zdawało u nas jedynie 3 uczniów. Natomiast szczególnie cieszy wynik z części matematycznej który jest lepszy o około 9% od województwa, kraju a od wsi nawet o przeszło 10% wsi. Z języka polskiego nasze wyniki są lepsze od kraju i województwa o 5,3% a od wsi o 6,35%. Z języka angielskiego natomiast o 7,5% od województwa i o 5,5% od kraju oraz o 12,5% od wsi.

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY

Część egzaminu

Gimnazjum w Kostomłotach Drugich

Kraj

Woj. Świętokrzyskie

Wieś

GH-P (J.polski)

67,8%

63,0%

63,0%

62,0%

GH-H (Humanistyczne)

68,2%

59,0%

58,0%

57,0%

GM-M (Matematyka)

60,9%

43,0%

42,0%

40,0%

GM-P (Przyrodnicze)

59,4%

49,0%

49,0%

47,0%

GA-P (angielski podstawowy)

76,9%

68,0%

66,0%

62,0%

GA-R (angielski rozszerzony)

63,3%

53,0%

50,0%

45,0%

GN-P (niemiecki podstawowy)

53,3%

51,0%

51,0%

 

 

Średnie wyników uzyskanych przez naszych uczniów na egzaminie gimnazjalnym są wyższe od średnich kraju, województwa i wsi.  

Szczególnie cieszy wynik z części matematycznej (podobnie jak w latach ubiegłych) który jest lepszy od wyniku województwa o 18,9%, kraju o 17,9% a wsi o 20,9%. Jest to bardzo budujące, ponieważ podobna sytuacja powtarza się już nie pierwszy raz. Kolejnymi częściami z których wyniki są bardzo budujące to część dotycząca przedmiotów przyrodniczych (wyniki lepsze od województwa i kraju o 10,4% a od wsi o 12,4%) oraz część dotycząca historii i wos-u (wyniki lepsze od województwa o 10,2%, od kraju o 9,2% a od wsi o 11,2%) a także część dotycząca języka angielskiego- poziom podstawowy (wyniki lepsze od województwa o 10,9%, od kraju o 8,9% a od wsi o 14,9%) oraz poziom rozszerzony (wyniki lepsze od województwa o 13,3%, od kraju o 11,3% a od wsi o 18,3%).